top of page

İŞ SAĞLIĞI , GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE POLİTİKASI

İŞ SAĞLIĞI , GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE POLİTİKASI

KOPSAN plastik A.Ş yönetiminin bütün süreçlerinde çevre duyarlılığı, çalışanların sağlık ve güvenliği temel önceliği oluşturuyor. Bu yöndeki hedefler; "çevre ve insan sağlığı adına gerekli tedbirleri alarak çevre ve sağlık/güvenlik sisteminde sürekli gelişim sağlamak" olarak şekilleniyor.

Bu hedeflere ulaşmak için KOPSAN plastik A.Ş aşağıd​aki gereklilikleri gerçekleştirmeyi taahhüt ediyor:

  • Çevre ve insan sağlığına gelebilecek tehlikeleri daima önceden belirleyip gerekli önlemleri almak,

  • Doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmak,

  • Faaliyetlerimizin insan ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmek,

  • Müşterimiz ve tedarikçilerimiz dahil tüm personelimizi sağlık ve çevrenin korunması konularında bilinçlendirmek, gerekli görüldüğünde ilgili eğitimin verilmesini sağlamak,

  • Çevre ve İş güvenliği ile ilgili ülkemizdeki yasal mevzuata ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymak,

  • Gerçekleşen kaza ve olayların tekrarlanmasını önlemek adına sürekli iyileştirme yapmak,

  • Politikamızı sürekli ilgili taraflar için ulaşılabilir kılmak.

 

KOPSAN plastik A.Ş'nin tüm personeli insan ve çevre sağlığının korunmasından sorumludur.

Tesis ve şirket merkezinde yöneticiler, bu politikayı tüm çalışanlara benimsetmek ve uygulatmakla yükümlüdürler.

Streç film , Manav rulo , Baskılı manav rulo , çöp poşeti, Shrink , Ambalaj
bottom of page